koperen kan
koperen kan - alluminium lijst met glas